Brede School Zuidhorn

Go Back

“Wij zoeken een ervaren kwartiermaker.Een visionair die ons door het hele proces loodst!”

OBS De Borgh, CBS Het Anker, KO SKSG, kinder- fysiotherapie, sportvoorziening (scholen en verenigingen).

Samenwerken en samenwonen. Delen van ruimten en gezamenlijk programmabeheer.

Een sterke focus op het verkrijgen van draagvlak onder alle partijen is vereist.

 

 

Resultaten

Aansprekend huisvestingsconcept, Programma’s van Eisen voor gebouw en terrein.

Beheer- en exploitatiemodel, juridische vormgeving stichting, architectenselectie.

Verzorgen communicatie (teams, ouders, buurt). Draagvlak voor de verhuizing.

ICS:          www.icsadviseurs.nl
           ■ Strategisch Advies                ■ Project Management
           ■ Verbinden van Leren & Leeromgeving
Brede School Zuidhorn

 

Meer afbeeldingen

| Projekt downloaden | Foto’s op Pinterest