De Wiekslag Tubbergen

Go Back

“Ontwikkel een leeromgeving die perfect aansluit op alle leerstijlen van leerlingen!”

De Wiekslag en SKIK kinderopvang. 450 leerlingen in Tubbergen.

Ambitie: een gebouw voor verschillende leer- en doceerstijlen.

Het nieuwe gebouw is flexibel en zonder extra ingrepen uit te breiden met twee extra groepen.

Resultaten

Twee verschillende ondewijsvisies en leeromgevingen in één gebouw.

Aansprekend huisvestingsconcept, Programma’s van Eisen en architectenselectie.

Samenwerking vormgegeven van onderwijs en kinderopvang. Zorggedragen voor de communicatie met de teams, ouders en de buurt.

ICS:          www.icsadviseurs.nl
           ■ Strategisch Advies                ■ Project Management
           ■ Verbinden van Leren & Leeromgeving
Brede School Zuidhorn

 

Meer afbeeldingen

| Projekt downloaden | Foto’s op Pinterest